Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /przewodnik-sudecki.net/wp-content/plugins/jquery-vertical-accordion-menu/dcwp_jquery_accordion_widget.php on line 246
Uprawnienia turystyczne

Uprawnienia turystyczne

– przewodnik górski sudecki od 2002 r.,

– instruktor przewodnictwa od 2005 r.,

– pilot wycieczek od 2007 r.,

– przewodnik po Pradze (Průvodce pro region Praha) od 2007 r.,

– przewodnik terenowy (województwo pomorskie) od 2007 r.

– przewodnik po Jaskini Niedźwiedziej od 2013 r.,

– przewodnik po Karkonoskim Parku Narodowym (KRNAP strona czeska od 2014 r.),

– przewodnik po Karkonoskim Parku Narodowym (KPN strona polska od 2017 r.),

– przodownik turystyki górskiej PTTK (Sudety),

– przodownik turystyki pieszej PTTK (woj. pomorskie),

– kierownik wycieczek szkolnych,

– opiekun wycieczek szkolnych

Oferuję pomoc w przygotowaniu programów,

konsultacje przy organizacji wycieczek,

jak również prelekcje i prezentacje multimedialne

z licznych wypraw i wyjazdów turystycznych.