Konferencje

Konferencje

Uczestnictwo w konferencjach (z referatem):

 1.  Sympozjum Naukowe w Szklarskiej Porębie
  Organizator: PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze
  Referat: Przemijające dziedzictwo sakralne w krajobrazie ziemi kłodzkiej
  Szklarska Poręba, 17-19 listopada 2023 r.
 2. Konferencja Krajobrazowa w Gdańsku „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”
  Referat: Wizerunki świętych w krajobrazie Ziemi Kłodzkiej
  Gdańsk, 19-20 października 2023 r.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  Organizator: Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Referat: Typologia małych kalwarii plenerowych w kontekście ochrony dziedzictwa krajobrazowego ziemi kłodzkiej
  Duszniki-Zdrój, 11-12 maja 2023 r.
 3. XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska „Pamięć krajobrazu pogranicza
  Organizator: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Uniwersytet Gdański (Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza), Uniwersytet Wrocławski (Pracownia Badań Krajobrazu) i Instytut Kaszubski
  Referat: Ślady pamięci w krajobrazie ziemi kłodzkiej w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa sakralnego
  Słupsk, 5-6 grudnia 2022 r.
 4. XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska „Pamięć krajobrazu pogranicza”
  Organizator: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Uniwersytet Gdański (Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza), Uniwersytet Wrocławski (Pracownia Badań Krajobrazu) i Instytut Kaszubski
  Poster: Dominanty sakralne na obszarze górskim ziemi kłodzkiej – wartość dodana dla określenia tożsamości i typologii krajobrazu
  Słupsk, 5-6 grudnia 2022 r.
 5. III Warsztaty Naukowe „Dziedzictwo i historia górnictwa”
  Organizator: Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera, Katedra Górnictwa i Geodezji Politechniki Wrocławskiej, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Nauki PAN
  Referat: Potencjał edukacyjny i turystyczny wybranych obiektów pogórniczych Sudetów
  Kowary – Bukowiec, 8-9 października 2022 r.
 6. II Warsztaty naukowe „Dziedzictwo i historia górnictwa
  Organizator: Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera, Katedra Górnictwa i Geodezji Politechniki Wrocławskiej, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Historii Nauki PAN,
  Referat: Sudeckie wapienniki jako spuścizna dziedzictwa górniczego
  Ludwikowice Kł., 3-4 października 2020 r.
 7. Konferencja „Presja na uzdrowiska
  Organizator: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT Novum z o.o.
  Referat: Rozwój turystyki wypoczynkowej i jej wpływ na rozwój lecznictwa uzdrowiskowego na Dolnym Śląsku
  Jesenik, 20-21 listopada 2019 r.
 8. Sudeckie Sympozjum Naukowe „Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzieOrganizator: Oddział Ziemi Kłodzkiej PTTK w Kłodzku, Komisja Turystyki Górskiej
  Referat: Aspekty pracy przewodników górskich sudeckich na ziemi kłodzkiej
  Referat: Wykorzystanie narzędzi i metod edukacji regionalnej w pracy przewodnika turystycznego
  Kłodzko, 16-17 listopada 2019 r.
 9. Mezinárodní konference Česko-polské pohraničí
  Organizator: Uniwersytet Hradec Králové
  Referat: Geoturismus na obou stranách společné hranice
  Hradec Králové, 2-3 października 2019 r.
 10. Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych
  Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wielkopolski Park Narodowy
  Referat: Działalność edukacyjna w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych
  Poznań – Jeziory, 12-14 listopada 2018 r.
 11. Edukacja regionalna w kształtowaniu człowieka i obywatela XXI wieku
  Organizator: Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Częstochowskie
  Referat: Rola tablic i ścieżek dydaktycznych ziemi kłodzkiej w kształtowaniu edukacji regionalnej
  Częstochowa, 26 października 2018 r.
 12. II International Conference NARBAC 2018 Natural resources of border areas under a changing climate
  Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku (Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska),
  Czernichowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Słowiński Park Narodowy
  Referat: Natural and anthropogenic transformations of the natural environment in „Kępa Redłowska” Reserve
  Słupsk – Smołdzino, 25-28 września 2018 r.
 13. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów
  Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Referat 1: Szlaki ginących zawodów – próbą ocalenia od zapomnienia
  Referat 2: Domy handlowe w reklamach przedwojennej polskiej prasy górskiej
  Słupsk, 16-17 kwietnia 2018 r.
 14. V Sympozjum „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”
  Organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Referat: Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
  Mąchocice Kapitulne k. Kielc, 25-27 września 2017 r.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka kulturowa jako markowy produkt turystyczny miasta i regionu”
  Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Katedra Turystyki i Rekreacji
  Referat: Zasoby dziedzictwa kulturowego Republiki Czeskiej
  Wrocław, 12-13 maja 2016 r.
 16. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów”
  Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Referat: Muzea przemysłu i techniki – forma ochrony dziedzictwa przeszłości Dolnego Śląska
  Słupsk, 25-26 kwietnia 2016 r.
 17. I Warsztaty Dziedzictwo i historia górnictwa
  Organizator: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  Referat: Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika
  Złoty Stok, 14-15 kwietnia 2016 r.
 18. Międzynarodowa Konferencja „Hradec Economic Days 2016”
  Organizator: Department of Economics, Department of Management Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove
  Referat: Commercialisation as a factor of mountainous areas development
  Hradec Kralove, Republika Czeska, 2-3 lutego 2016 r.
 19. IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych
  Organizator: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
  Referat: Niewykorzystane dziedzictwo górnicze Ziemi Kłodzkiej
  Wieliczka, 22-23 października 2015 r.
 20. IV Sympozjum „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”
  Organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Referat: Programy edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP)
  Cedzyna, 7-9 września 2015 r.
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie kulturalne ziemi kłodzkiej – historia, ludność, literatura, muzyka, sztuki plastyczne, turystyka”
  Organizator: Zakład Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
  Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa an der Universität Oldenburg, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická Fakulta, Śląska Pracownia Regionalistyczna przy IFP Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.
  Referat: Krajobraz sakralny ziemi kłodzkiej
  Wrocław, 30 czerwca – 1 lipca 2015 r.
 22. Konferencja „Turystyka nieodkryta”
  Organizator: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
  Moderator panelu I: Punkty widokowe – zapomniany produkt turystyczny na polsko – czeskim pograniczu
  Jelenia Góra, 9 października 2014 r.
 23. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów. Karczmy, zajazdy, gospody…”
  Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Swołowo – Słupsk, 28-29 kwietnia 2014 r.
  Referat: Obiekty noclegowe Ziemi Kłodzkiej na przełomie XVIII i XIX wieku na podstawie relacji polskich podróżników
  Słupsk, 28-29 kwietnia 2014 r.
 24. III Konferencja Muzeów górniczych i skansenów podziemnych „Muzealna czy komercyjna przyszłość zabytków techniki”
  Organizator:  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  Referat: „Tradycja wobec komercjalizacji na przykładzie muzeów górnictwa węglowego regionu sudeckiego
  Wieliczka, 24-25 października 2013 r.
 25. III Sympozjum „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”
  Organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
  Referat: Zagospodarowanie turystyczne obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
  Cedzyna, 9-11 września 2013 r.
 26. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie nowoczesnych kadr dla gospodarki turystycznej”
  Organizator: Katedra Turystyki AWF Wrocław
  Referat: Zróżnicowanie państwowych uprawnień turystycznych w świetle przepisów prawa
  Wrocław, 14 listopada 2012 r.
 27. Czesko-polska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Dolina Dzikiej Orlicy – przemiany przyrodniczego i kulturowego bogactwa mikroregionu”
  Organizator: Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové oraz Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové, Středisko experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov
  Referat: Wpływ walorów turystycznych Doliny Dzikiej Orlicy na rozwój turystyki kwalifikowanej”
  Orlickie Zahoří – Bedřichovka, 13-14 października 2012 r.
 28. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Więcej Geografii”
  Organizator: Oddział Poznański PTG, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Referat: „Ruch turystyczny w rejonie masywu Aconcagua
  Poznań, 5-8 września 2012 r.
 29. Konferencja „Nowa ekonomia turystyki kulturowej”
  Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku
  Referat: Komercjalizacja środowiska przyrodniczego na przykładzie Aconcagua”
  Trzebieszowice, 14-15 czerwca 2012 r.
 30. Konferencja „Znaki i symbole w krajobrazie”
  Organizator: Uniwersytet Wrocławski
  Referat: Dominanty turystyczne krajobrazu otwartego Euroregionu Glacensis
  Wrocław, 17-18 listopada 2011 r.
 31. II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych „Muzea górnicze w ofercie turystycznej regionu – szanse rozwoju i współpracy”
  Organizator: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
  Referat: Możliwości wykorzystania pouranowych sztolni w Kletnie na cele edukacyjne i turystyczne
  Wieliczka, 20-21 października 2011 r.
 32. II Sympozjum „Turystyka w lasach i obszarach chronionych”
  Organizatorzy: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Park Narodowy
  Referat: Turystyka w lasach i obszarach chronionych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
  Szklana Huta, 19-22 września 2011 r.
 33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka jako rytuał”
  Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku
  Referat: Dywersyfikacja kontra schematyzacja. Praga w ofertach turystycznych  biur podróży Pomorza Środkowego
  Kłodzko, 8-9 czerwca 2011 r.
 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terra incognita” w turystyce
  Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku
  Referat 1: Przedwojenne polskie wyprawy a rozwój współczesnej turystyki wysokogórskiej
  Referat 2: Błękitna Szkoła stymulatorem rozwoju edukacji i turystyki w województwie pomorskim
  Kłodzko, 3-4 czerwca 2009 r.
 35. Międzynarodowa Konferencja „Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej”
  Organizator: Instytut Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku
  Referat: Intensywność ruchu samochodowego w obszarach otaczających park narodowy i jej wpływ na przyrodę na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego
  Ustka, 23-25 kwietnia 2008 r.
 36. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Nauki geograficzne w badaniach regionalnych”
  Organizator: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Oddział Kielecki PTG
  Referat: Wypadki taterników i alpinistów polskich w latach 1950-2000
  Kielce, 29 sierpnia-2 września 2007 r.
 37. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Idee i praktyczny uniwersalizm geografii”
  Organizator: Instytut Geografii UMK; Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu; PTG; IGiPZ PAN Warszawa
  Referat: Komercyjne wyprawy wysokogórskie i ich konsekwencje
  Toruń, 13-17 września 2006 r.
 38. VI Konferencja Naukowa, „Turystyka XXI wieku- nowe idee, formy i tendencje”
  Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  Referat: Wpływ ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego
  Bydgoszcz, 24-25 listopada 2005 r. 
 39. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża”
  Organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Szczeciński; Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu
  Referat: Natężenie ruchu samochodowego w świetle badań terenowych na przykładzie miasta Władysławowa
  Szczecin-Świnoujście, 9-11 czerwca 2005 r.
 40. Konferencja Naukowa „Tradycja i literatura buddyjska w Polsce”
  Organizator: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Neofilologii Polskiej
  Referat: Buddyzm w Rosji
  Słupsk, 8 grudnia 2004 r.
 41. V Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka w turystyce”
  Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy
  Referat: Społeczno-demograficzny obraz polskich himalaistów na podstawie wybranych wypraw wysokogórskich
  Bydgoszcz, 2-3 grudnia 2004 r.
 42. Seminarium „Turystyka w portach morskich”
  Organizator: Urząd Miasta w Gdyni
  Referat: Wpływ obiektów turystyki kwalifikowanej na rozwój turystyczny Półwyspu Helskiego
  Gdynia, 29 listopada 2004 r.
 43. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej”
  Organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi
  Referat: Znaczenie sportów wodnych w aktywizacji strefy wybrzeża województwa pomorskiego
  Lublin, 24-27 czerwca 2004 r.
 44. IV Ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno- ekonomicznej
  Organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
  Referat: Edukacyjna rola  Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
  Cieszyn, 25-27 lipca 2003 r.
 45. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej”
  Organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Opolu; Uniwersytet Opolski, Zakład Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny
  Referat: Rola Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w kształtowaniu turystyki, edukacji i ochrony środowiska przyrodniczego
  Opole, 27-30 sierpnia 2003 r.
 46. Konferencja Naukowa „Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast”
  Organizator: Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Referat: Rozwój osadnictwa nadmorskiego na przykładzie Jastrzębiej Góry
  Kołobrzeg, 2002 r.

 Uczestnictwo w konferencjach naukowych (bez referatu)

 1. I Konferencja Organizatorów i Promotorów Dolnośląskiej Turystyki „Wspólnie do sukcesu”
  Organizator:  Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Zamek Czocha, Fundacja Niesamowity Dolny Śląsk
  Złoty Stok, 8 lutego 2018 r.
 2. II Ogólnopolskie Forum „Geo-Produkt
  Organizator: Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH oraz Geopark Kielce
  Kraków, 27-28 października 2016 r.
 3. Konferencja naukowa „Wpływ zmian klimatu i narastającej antropopresji na rozwój uzdrowiska Kołobrzeg”
  Organizator: Uzdrowisko Kołobrzeg
  Kołobrzeg, 24-25 marca 2011 r.
 4. II Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”
  Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Jugowice, 19-21 kwietnia 2006 r.
 5. Konferencja Naukowa „Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie”
  Organizator: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Geografii
  Ustka, 11-12 października 2004 r.
 6. Konferencja Naukowa
  Organizator: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy
  Bydgoszcz, październik 2000 r.