Konferencje

Konferencje

Czynne uczestnictwo w konferencjach

 1. Konferencja Naukowa „Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast”
  Organizator: Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Referat: „Rozwój osadnictwa nadmorskiego na przykładzie Jastrzębiej Góry”
  Kołobrzeg, 2002 r.
 2. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej”.
  Organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Opolu; Uniwersytet Opolski, Zakład Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny
  Referat: „Rola Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w kształtowaniu turystyki, edukacji i ochrony środowiska przyrodniczego”
  Opole, 27-30 sierpnia 2003 r.
 3. IV Ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno- ekonomicznej
  Organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
  Referat: „Edukacyjna rola  Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”
  Cieszyn, 25-27 lipca 2003 r.
 4. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej”,
  Organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi
  Referat: „Znaczenie sportów wodnych w aktywizacji strefy wybrzeża województwa pomorskiego”
  Lublin, 24-27 czerwca 2004 r.
 5. Seminarium „Turystyka w portach morskich”
  Organizator: Urząd Miasta w Gdyni
  Referat: „Wpływ obiektów turystyki kwalifikowanej na rozwój turystyczny Półwyspu Helskiego”
  Gdynia, 29 listopada 2004 r.
 6. V Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka w turystyce”
  Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy
  Referat: „Społeczno-demograficzny obraz polskich himalaistów na podstawie wybranych wypraw wysokogórskich”
  Bydgoszcz, 2-3 grudnia 2004 r.
 7. Konferencja Naukowa „Tradycja i literatura buddyjska w Polsce”
  Organizator: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Neofilologii Polskiej
  Referat: „Buddyzm w Rosji”
  Słupsk, 8 grudnia 2004 r.
 8. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża”
  Organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Szczeciński; Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu
  Referat: „Natężenie ruchu samochodowego w świetle badań terenowych na przykładzie miasta Władysławowa”
  Szczecin-Świnoujście, 9-11 czerwca 2005 r.
 9. VI Konferencja Naukowa, „Turystyka XXI wieku- nowe idee, formy i tendencje”
  Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  Referat: „Wpływ ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego”
  Bydgoszcz, 24-25 listopada 2005 r. 
 10. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Idee i praktyczny uniwersalizm geografii”
  Organizator: Instytut Geografii UMK; Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu; PTG; IGiPZ PAN Warszawa
  Referat: „Komercyjne wyprawy wysokogórskie i ich konsekwencje”
  Toruń, 13-17 września 2006 r.
 11. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Nauki geograficzne w badaniach regionalnych”
  Organizator: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Oddział Kielecki PTG
  Referat: „Wypadki taterników i alpinistów polskich w latach 1950-2000”
  Kielce, 29 sierpnia-2 września 2007 r.
 12. Międzynarodowa Konferencja „Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej”
  Organizator: Instytut Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku
  Referat: „Intensywność ruchu samochodowego w obszarach otaczających park narodowy i jej wpływ na przyrodę na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego”
  Ustka, 23-25 kwietnia 2008 r.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terra incognita” w turystyce
  Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku
  Referat 1: „Przedwojenne polskie wyprawy a rozwój współczesnej turystyki wysokogórskiej”
  Referat 2: „Błękitna Szkoła stymulatorem rozwoju edukacji i turystyki w województwie pomorskim”
  Kłodzko, 3-4 czerwca 2009 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka jako rytuał”
  Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku
  Referat: „Dywersyfikacja kontra schematyzacja. Praga w ofertach turystycznych  biur podróży Pomorza Środkowego”
  Kłodzko, 8-9 czerwca 2011 r.
 15. II Sympozjum „Turystyka w lasach i obszarach chronionych”
  Organizatorzy: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Park Narodowy
  Referat: „Turystyka w lasach i obszarach chronionych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”
  Szklana Huta, 19-22 września 2011 r.
 16. II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych „Muzea górnicze w ofercie turystycznej regionu – szanse rozwoju i współpracy”
  Organizator: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
  Referat: „Możliwości wykorzystania pouranowych sztolni w Kletnie na cele edukacyjne i turystyczne”
  Wieliczka, 20-21 października 2011 r.
 17. Konferencja „Znaki i symbole w krajobrazie”
  Organizator: Uniwersytet Wrocławski
  Referat: „Dominanty turystyczne krajobrazu otwartego Euroregionu Glacensis”
  Wrocław, 17-18 listopada 2011 r.
 18. Konferencja „Nowa ekonomia turystyki kulturowej”
  Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku
  Referat: „Komercjalizacja środowiska przyrodniczego na przykładzie Aconcagua”
  Trzebieszowice, 14-15 czerwca 2012 r.
 19.  Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Więcej Geografii”
  Organizator: Oddział Poznański PTG, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Referat: „Ruch turystyczny w rejonie masywu Aconcagua”
  Poznań, 5-8 września 2012 r.
 20.  Czesko-polska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Dolina Dzikiej Orlicy – przemiany przyrodniczego i kulturowego bogactwa mikroregionu”
  Organizator: Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové oraz Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové, Středisko experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov
  Referat: „Wpływ walorów turystycznych Doliny Dzikiej Orlicy na rozwój turystyki kwalifikowanej”
  Orlickie Zahoří – Bedřichovka, 13-14 października 2012 r.
 21. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie nowoczesnych kadr dla gospodarki turystycznej”
  Organizator: Katedra Turystyki AWF Wrocław
  Referat: „Zróżnicowanie państwowych uprawnień turystycznych w świetle przepisów prawa”
  Wrocław, 14 listopada 2012 r.
 22. III Sympozjum „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”
  Organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
  Referat:Zagospodarowanie turystyczne obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”
  Cedzyna, 9-11 września 2013 r.
 23. III Konferencja Muzeów górniczych i skansenów podziemnych „Muzealna czy komercyjna przyszłość zabytków techniki”
  Organizator:  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  Referat: „Tradycja wobec komercjalizacji na przykładzie muzeów górnictwa węglowego regionu sudeckiego”
  Wieliczka, 24-25 października 2013 r.
 24. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów. Karczmy, zajazdy, gospody…”
  Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Swołowo – Słupsk, 28-29 kwietnia 2014 r.
  Referat:Obiekty noclegowe Ziemi Kłodzkiej na przełomie XVIII i XIX wieku na podstawie relacji polskich podróżników”
  Słupsk, 28-29 kwietnia 2014 r.
 25. Konferencja „Turystyka nieodkryta”
  Organizator: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
  Moderator panelu I: „Punkty widokowe – zapomniany produkt turystyczny na polsko – czeskim pograniczu”
  Jelenia Góra, 9 października 2014 r.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie kulturalne ziemi kłodzkiej – historia, ludność, literatura, muzyka, sztuki plastyczne, turystyka”
  Organizator: Zakład Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
  Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa an der Universität Oldenburg, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická Fakulta, Śląska Pracownia Regionalistyczna przy IFP Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.
  Referat: „Krajobraz sakralny ziemi kłodzkiej”
  Wrocław, 30 czerwca – 1 lipca 2015 r.
 27. IV Sympozjum „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”
  Organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Referat:Programy edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP)”
  Cedzyna, 7-9 września 2015 r.
 28. IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych
  Organizator: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
  Referat: „Niewykorzystane dziedzictwo górnicze Ziemi Kłodzkiej”
  Wieliczka, 22-23 października 2015 r.
 29. Międzynarodowa Konferencja „Hradec Economic Days 2016”
  Organizator: Department of Economics, Department of Management Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove
  Referat: „Commercialisation as a factor of mountainous areas development”
  Hradec Kralove, Republika Czeska, 2-3 lutego 2016 r.
 30. I Warsztaty Dziedzictwo i historia górnictwa
  Organizator: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  Referat: „Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika
  Złoty Stok, 14-15 kwietnia 2016 r.
 31. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów”
  Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Referat: „Muzea przemysłu i techniki – forma ochrony dziedzictwa przeszłości Dolnego Śląska”
  Słupsk, 25-26 kwietnia 2016 r.
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka kulturowa jako markowy produkt turystyczny miasta i regionu”
  Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Katedra Turystyki i Rekreacji
  Referat: „Zasoby dziedzictwa kulturowego Republiki Czeskiej”
  Wrocław, 12-13 maja 2016 r.
 33. V Sympozjum „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”
  Organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Referat: „Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”
  Mąchocice Kapitulne k. Kielc, 25-27 września 2017 r.
 34. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów
  Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Referat 1: „Szlaki ginących zawodów – próbą ocalenia od zapomnienia”
  Referat 2: „Domy handlowe w reklamach przedwojennej polskiej prasy górskiej”
  Słupsk, 16-17 kwietnia 2018 r.
 35. II International Conference NARBAC 2018 Natural resources of border areas under a changing climate
  Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku (Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska),
  Czernichowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Słowiński Park Narodowy
  Referat: „Natural and anthropogenic transformations of the natural environment in „Kępa Redłowska” Reserve”
  Słupsk – Smołdzino, 25-28 września 2018 r.
 36. Edukacja regionalna w kształtowaniu człowieka i obywatela XXI wieku
  Organizator: Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Częstochowskie
  Referat: Rola tablic i ścieżek dydaktycznych ziemi kłodzkiej w kształtowaniu edukacji regionalnej”
  Częstochowa, 26 października 2018 r.
 37. Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych
  Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wielkopolski Park Narodowy
  Referat: „Działalność edukacyjna w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych”
  Poznań – Jeziory, 12-14 listopada 2018 r.
 38. Mezinárodní konference Česko-polské pohraničí
  Organizator: Uniwersytet Hradec Králové
  Referat: Geoturismus na obou stranách společné hranice”
  Hradec Králové, 2-3 października 2019 r.
 39. Sudeckie Sympozjum Naukowe „Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie
  Organizator: Oddział Ziemi Kłodzkiej PTTK w Kłodzku, Komisja Turystyki Górskiej
  Referat: Aspekty pracy przewodników górskich sudeckich na ziemi kłodzkiej
  Referat: Wykorzystanie narzędzi i metod edukacji regionalnej w pracy przewodnika turystycznego”
  Kłodzko, 16-17 listopada 2019 r.
 40. Konferencja „Presja na uzdrowiska
  Organizator: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT Novum z o.o.
  Referat: „Rozwój turystyki wypoczynkowej i jej wpływ na rozwój lecznictwa uzdrowiskowego na Dolnym Śląsku”
  Jesenik, 20-21 listopada 2019 r.
 41. II Warsztaty naukowe „Dziedzictwo i historia górnictwa
  Organizator: Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera, Katedra Górnictwa i Geodezji Politechniki Wrocławskiej, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Historii Nauki PAN,
  Referat: „Sudeckie wapienniki jako spuścizna dzidzictwa górniczego”
  Ludwikowice Kł., 3-4 października 2020 r.

 Bierne uczesnictwo w konferencjach naukowych (bez referatu)

 1. Konferencja Naukowa
  Organizator: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy
  Bydgoszcz, październik 2000 r.
 2. Konferencja Naukowa „Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie”
  Organizator: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Geografii
  Ustka, 11-12 października 2004 r.
 3. II Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”
  Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Jugowice, 19-21 kwietnia 2006 r.
 4. Konferencja naukowa „Wpływ zmian klimatu i narastającej antropopresji na rozwój uzdrowiska Kołobrzeg”
  Organizator: Uzdrowisko Kołobrzeg
  Kołobrzeg, 24-25 marca 2011 r.
 5. II Ogólnopolskie Forum „Geo-Produkt”
  Organizator: Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH oraz Geopark Kielce
  Kraków, 27-28 października 2016 r.
 6. I Konferencja Organizatorów i Promotorów Dolnośląskiej Turystyki „Wspólnie do sukcesu”
  Organizator:  Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Zamek Czocha, Fundacja Niesamowity Dolny Śląsk
  Złoty Stok, 8 lutego 2018 r.