Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

2020-2023: wykładowca na kursach przewodnika górskiego sudeckiego.

2002-2023:  współpraca z biurami podróży, stowarzyszeniami, szkołami i innymi instytucjami w zakresie organizacji imprez turystycznych i obsługi grup turystycznych jako przewodnik górski sudecki, przewodnik miejski po Pradze, pilot wycieczek,

2018: współorganizator kursu animatora czasu wolnego (Akademia Rainbow),

2015: współorganizator szkolenia geologicznego dla środowiska przewodników turystycznych województwa dolnośląskiego,

2012: organizator i kierownik kursu pilota wycieczek przy Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku,

2011:  trener szkoleń z zakresu Geografii turystycznej w projekcie „Akademia Euro” we Wrocławiu,

2002-2007:  wykłady na kursie opiekunów i organizatorów wycieczek szkolnych (PTTK w Słupsku),

2002-2005:  opiekun i animator wycieczek szkolnych, kolonii i obozów wędrownych organizowanych przez biura podróży