Działalność naukowa

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki komercjalizacji wyjazdów turystycznych,
 • wpływ organizacji turystycznych na rozwój turystyki w Polsce,
 • kierunki wypraw wysokogórskich,
 • historyczne uwarunkowania turystyki górskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
 • turystyka na obszarach górskich,
 • geoturystyka,
 • dziedzictwo górnicze w krajobrazie regionu.

Staże naukowe:

 • staż naukowy, Krkonošský národní park, Vrchlabi, 14-27 lipiec 2014 r.
 • staż naukowy,  Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej, Lwów, 9-22 wrzesień 2014 r.
 • staż naukowy, Uniwersytet Hradec Kralove, 3 marzec-30 maj 2016 r.
 • staż naukowy, Politechnika Wrocławska, 9-16 grudzień 2016 r.
 • ERASMUS,  Uniwersytet Hradec Kralove, 18-29 kwiecień 2018 r.

Zdobyta wiedza oraz uzyskane umiejętności i doświadczenie poza uczelnią jako pilot wycieczek, przewodnik miejski (Praga), przewodnik górski (Sudety), przewodnik terenowy i instruktor przewodnictwa pozwala na wykorzystanie różnych zagadnień i problematyki w zakresie nauczania przedmiotów: geografii turystycznej, hotelarstwa, obsługi i organizacji ruchu turystycznego, pilotażu i przewodnictwa w turystyce, metodyki prowadzenia imprez turystycznych, a także innych przedmiotów pokrewnych.